Valdybos pirmininkas
Jonas Dumašius

Generalinis direktorius
Ignas Daunys

Statybos direktorius
Mindaugas Sobutas

Ekonomikos ir finansų direktorė 
Zina Ribačonkienė

Technikos ir projektų direktorius 
Andrius Garadauskas