Valdybos pirmininkas
Jonas Dumašius

Generalinis direktorius
Ignas Daunys

Projektų direktorius
Gediminas Zumaras

Ekonomikos ir finansų direktorė 
Zina Ribačonkienė

Pardavimų direktorius 
Andrius Garadauskas