Esminė bendrovės nuostata – nuolatos tobulėti, sekti rinkos pokyčius ir plėsti statybų verslo darbų ribas bei apimtis. Lyderių pozicijas išlaikyti padeda vis auganti patirtis, užsispyrimas, esamų resursų atnaujinimas ir naujovių diegimas.
Plačią UAB „Hidrostatyba“ vykdomą veiklą grindžia šalies Aplinkos ministerijos išduotas sertifikatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingų statinių, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos ir renovacijos darbus.
Įmonės siekius ir požiūrį į veiklą atspindi ir kiti įgyti sertifikatai, patvirtinantys, kad bendrovės vadybos sistema atitinka reikalavimus pagal šiuos standartus:
• Kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
• Aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus,
• Socialinio atsakingumo vadybos sistema atitinka SA 8000:2008 reikalavimus.

Bendrovė supranta bendrystės tarp verslo ir viešojo sektoriaus svarbą, todėl teikia materialinę paramą socialinių paslaugų projektams, remia neįgaliųjų organizacijas. Parama teikiama ir tarptautiniams vaikų edukaciniams projektams, bendruomenių etnokultūrinėms iniciatyvoms. Daugelį metų UAB „Hidrostatyba“ remia Vakarų Lietuvos renginius, prisideda prie sporto komandų finansavimo.